Aktuality

Polročné vysvedčenie -Karneval

Žiaci ESPRITU na elokovanom pracovisku Borodáčova už tradične svoje výborné polročné výchovno -vzdelávacie výsledky oslávili karnevalom. 
Vysvedčenia prijímali v maskách a potom nasledovala promenáda masiek a diskotéka. 
Témou tohtoročného karnevalu bol Život na zámku. Najkrajšie masky boli odmenené malou pozornosťou. 
Ďakujem rodičom, žiakom, učiteľom, ktorí sa podieľali na tvorbe masiek a príprave celej akcie .

Všetky fotky nájdete v albume: Polročné vysvedčenie -Karneval

Mgr. Adela Drusková