Aktuality

Aktuality školy

Aktuality

Aktuality (749)

2% z daní

Vážení priatelia,

Občianske združenie ESPRIT so sídlom Majerníkova 62, 841 05 Bratislava vzniklo 21.10.2004 registráciou na Ministerstve vnútra SR pod číslom konania VVS/1-900/90-24750.

Lyžiarsky výcvik

V dňoch 23. 1. - 27. 1. 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom zariadení Vyšná Boca. 48 detí bolo rozdelených do štyroch skupín podľa lyžiarskych schopností dieťaťa.