Aktuality

Aktuality školy

Aktuality

Aktuality (596)

Hodina biológie

Na hodine biológie sme sa učili o výžive a dýchaní baktérií a húb. Naučili sme sa, že tieto poznatky využívame aj v náš prospech.

Šarkaniáda

V utorok 13.10. si triedy 0.B a 1.B. v rámci telesnej výchovy urobili šarkaniádu na školskom dvore. Deti sa vybláznili a doslova ,,vylietali" spolu s ich krásnymi drakmi.

September v Prepclass 0.B

V mesiaci september sa trieda predškolákov oboznámila s pravidlami v triede a škole, rozprávali sme sa o farbách a tvaroch, preskúšali sa zo znalostí čísel a abecedy a načali sme aj tému jeseň- ako sa v tomto ročnom období mení počasie a aké druhy oblečenia nosíme.

Geografia v 5.A

Tento týždeň na hodinách Geografie s 5.A sme využili medzipredmetové vzťahy s Informatikou. Našou úlohou bolo zistiť rozdiely medzi ostrovom, polostrovom, zálivom, prielivom a prieplavom. Žiaci si vyskúšali prácu s internetovou aplikáciou Google earth a do slepých máp vpisovali geografické názvy.

Účelové cvičenie

Dňa 9.9.2020 sa konalo účelové cvičenie pre žiakov II. a III. stupňa žiakov SZŠ ESPRIT. Účelové cvičenie bolo zamerané na pohyb a pobyt v prírode.

Športový klub ESPRIT

Naša škola ESPRIT sa zaraďuje do projektu DETSKÁ ATLETIKA a vytvára Športový klub ESPRIT. Tešíme sa, že dokážeme zefektívniť školskú telesnú výchovu na našej škole a získame tak športové pomôcky v hodnote 800 eur.

Batikovanie v 3.A triede

Tento týždeň sme výtvarnú výchovu a pracovné vyučovanie premenili na malý kurz batikovania. Deti sa naučili postup a vlastnoručne si vyrobili svoje krásne batikované tričká ?.

Didaktické hry na ESPRITE

V stredu 16. septembra 2020 sa na ZŠ Majerníkova uskutočnili didaktické hry. Prvú hodinu prebehla teoretická príprava. Deti si pripomenuli, čo všetko by mala obsahovať lekárnička, ako rýchlo opustiť budovu školy v prípade nebezpečenstva, ako správne telefonovať na tiesňové linky, ako ošetriť sebe alebo kamarátovi jednoduché zranenie... prezreli sme si spolu nejaké inštruktážne videá.

Európsky týždeň športu na ESPRITE

Pri príležitosti Európskeho týždňa športu sa deti v klube na elokovanom pracovisku Borodáčová zabavili na športových súťažných disciplínach. Pretrénovali si skoky cez švihadlo, stolnotenisové zručnosti, petang, štafety a hod na terč.