Aktuality

Aktuality školy

Aktuality

Aktuality (621)

Projekt Origami

Tretiaci na SZŠ Majerníkovej mali tento týždeň ukázať svoju šikovnosť a tvorivosť v projekte Origami.
Na prírodovede sa zasa naučili, aké časti a akú funkciu má tráviaca a vylučovacia sústava v ľudskom tele. Aby nám čo najspoľahlivejšie a najdlhšie fungovali, je dôležité, aké potraviny a nápoje nimi prechádzajú. Deti vytvorili tzv. potravinovú pyramídu, ktorá nám pekne ukazuje, aké potraviny by sme mali do jedálnička zaraďovať častejšie a ktorým sa naopak viac vyhýbať.

Viac fotiek nájdete v albume: Projekt Origami

Mgr. Silvia Šuláková

Súťaž: Nebuď otrok drog

Súťaž a seriál vznikli ako súčasť projektu Nebuď otrok drog 6, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - v rámci účelovej dotácie na podporu
protidrogových aktivít na rok 2020.

ONLINE VÝUČBA V PREPCLASS

Nultý ročník naplno vhupol do dištančného vzdelávania, rozprávali sme sa o zmenách počasia, o tom, ako sa menia ročné obdobia a samozrejme opakovali naše znalosti abecedy a čísel.

Online hodiny nemčiny v 5.A

Skončil sa rok 2020 a zvykneme bilancovať a hodnotiť, čo nám dal a čo vzal. Mne dal veľmi šikovné deti, také živé striebra, ktoré sú zvedavé, trochu neposedné, najmä pred kamerou, ale najmä snaživé, pohotové, neskutočne vnímavé a dobré. Veľa som sa od nich naučila a dúfam, že to raz povedia aj ony o mne.

Predvianočné aktivity na hodine slovenčiny

Posledný týždeň online vyučovania v roku 2020 sme (nielen) so siedmakmi strávili učením sa hrou. Keďže preberáme slová cudzieho pôvodu, žiaci si vyskúšali kvíz, kde v rôznych kategóriách zbierali rôzne body, ktoré si zapisovali a zrátavali.

Na hodine výtvarnej výchovy

Jedno známe múzeum oslovilo svojich návštevníkov, aby skúsili napodobniť svetoznáme obrazy. My sme túto krásnu výzvu prijali tiež a vznikli z toho takéto krásne diela našich žiakov.

Vianočný pozdrav

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku hlavne pevné zdravie Vám všetkým praje kolektív SG a SZŠ ESPRIT.