Aktuality

Aktuality školy

Aktuality

Aktuality (758)

BOOK SWAP NA ESPRITE

Pri príležitosti oslavy mesiaca kníh sa na elokovanom pracovisku Borodáčova konal prvý ročník knižnej výmeny, tzv. book swap pod vedením pani učiteľky Mydlovej.