Aktuality

Aktuality školy

Aktuality

Aktuality (758)

DRUHÉ KOLO - Prijatie na Súkromné gymnázium ESPRIT

Vážení rodičia.

 

Riaditeľstvo Súkromného gymnázia ESPRIT vypisuje druhé kolo prijímacích pohovorov do 1. ročníka štvorročného gymnaziálneho štúdia do Súkromného gymnázia ESPRIT, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava pre školský rok 2023/2024.

Prijímacie pohovory sa budú konať dňa 20. júna 2023 (utorok).

Prihlášku prosíme zaslať na našu školu prostredníctvom školy, ktorú Vaše dieťa v súčasnosti navštevuje.

                                                

Mgr. Adriana Ciráková
riaditeľka školy

 

 

Viac informácií o prijímacom pokračovaní nájdete na stránke: Prijímanie na štúdium

DOD a Zápis do 1. ročníka a 0. ročníka

 

Vážení rodičia.

 Dovoľujeme si Vás pozvať na
- Deň otvorených dverí (DOD) na SZŠ ESPRIT, Majerníkova 62 a elokované pracovisko Borodáčova 2,
- Zápis do 1. a 0. ročníka na SZŠ ESPRIT, Majerníkova 62 a elokované pracovisko Borodáčova 2.


Prijímame tiež prihlášky do 1. a 0. ročníka SZŠ ESPRIT a to elektronickou formou priamo TU, ktoré sú ale iba predbežné a nenahrádzajú samotný akt osobného zápisu Vášho dieťaťa na našu školu v určených termínoch.


Viac informácií nájdete na stránke: DODZápis do 1. ročníka a 0. ročníka SZŠ ESPRIT

3D mapa sveta

Aj tento rok sme pracovali so slaným mapovým cestom. Tentokrát si 3D mapu sveta vyrobili piataci. Doplnili sme aj kartičky s časťami oceánu a pevniny, a tak sa žiaci môžu kedykoľvek preskúšať.