Aktuality

Aktuality školy

Aktuality

Aktuality (621)

Všetkovedko

Všetkovedko - súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími
Aj tohto roku si naši prvostupniari na Majerníkovej potrápili hlavičky vo vedomostnej súťaži Všetkovedko.

ADVENTNÝ KALENDÁR V PREPCLASS

Mesiac december si trieda nulťákov spríjemňuje aktivitou zvanou ,,Triedny adventný kalendár". Každý deň si deti otvoria jeden balíček a v ňom sa nachádza úloha, ktorú musia splniť. Adventný kalendár beží aj cez víkend, pri úlohách sa aktívne zapájajú aj rodičia a deti sa veľmi tešia na každý nasledujúci deň a novú úlohu. 

Hodina Geografie

Žiaci 1.AG triedy sa na hodinách geografie zamerali na pokus s teplým a studeným morským prúdom. Ich úlohou bolo vytvoriť a natočiť pokus, ako sa správa studená voda s teplou vodou.

Hodina Vlastivedy trochu inak

Na hodine Vlastivedy sme využili toaletný papier a vytvorili si mierku mapy 1m =10km. Žiaci mali prejsť autom z Martina do Ružomberka a charakterizovať okolie. Pri tomto cvičení si žiaci precvičili orientáciu na mape, svetové strany a mierku mapy.

Precvičovanie geografických súradníc

Asi najlepšou metódou ako učiť geografické súradnice je hra "loďky". V 5.A triede na hodine Geografie si to mohli žiaci vyskúšať. Žiaci si pri tom ako hrajú, dokážu najlepšie precvičiť rozdiel medzi geografickou šírkou a geografickou dĺžkou.

OKTÓBER V PREPCLASS

V mesiaci október sa trieda nulťákov začala oboznamovať s písmenkami a pomocou rôznych aktivít zameraných na jemnú motoriku si precvičovali ich písanie.

Hodina biológie

Na hodine biológie sme sa učili o výžive a dýchaní baktérií a húb. Naučili sme sa, že tieto poznatky využívame aj v náš prospech.

Šarkaniáda

V utorok 13.10. si triedy 0.B a 1.B. v rámci telesnej výchovy urobili šarkaniádu na školskom dvore. Deti sa vybláznili a doslova ,,vylietali" spolu s ich krásnymi drakmi.