Aktuality

Aktuality školy

Aktuality

Aktuality (779)

Marec 0.A

Počas tohto mesiaca sme si stihli užiť prvé slnečné lúče, ktoré neodmysliteľne patria k ročnému obdobiu- jar.

BOOK SWAP NA ESPRITE

Pri príležitosti oslavy mesiaca kníh sa na elokovanom pracovisku Borodáčova konal prvý ročník knižnej výmeny, tzv. book swap pod vedením pani učiteľky Mydlovej.