Elokované pracovisko SZŠ Borodáčova 2

Elokované pracovisko ESPRITU na Borodáčovej 2

Vážení rodičia a priatelia ESPRITU,

s hrdosťou Vám oznamujeme, že sme od 1. septembra 2017 otvorili na ZŠ Borodáčova 2 elokované pracovisko Súkromnej základnej školy ESPRIT.

V školskom roku 2021/22 tu otvárame ďalšie triedy SZŠ ESPRIT.
Aktuálne školu navštevujú deti v triedach PrepClass (nultý ročník), v 1. ročníku, 2. ročníku, 3. ročníku a v 7. ročníku.
Naši prvostupniari teda pokračujú na ESPRITE aj na druhom stupni ZŠ. 

Vedenie školy ESPRIT