Manažment školy

Organizácia školského roka 2013/2014

Školský rok 2013/2014 sa začína 1. septembra 2013.

Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2013 (pondelok).
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2013 (utorok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa  končí  31. januára 2014 (piatok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2014 (utorok) a končí sa 27. júna 2014 (piatok).


Termíny klasifikačných porád

1. priebežná hodnotiaca porada (štvrťročná) - 12.11.2013 (utorok)
1. klasifikačná porada (polročná) - 23.1.2014 (štvrtok)             
2. priebežná hodnotiaca porada (trištvrteročná) - 8.4.2014 (utorok)
2. klasifikačná porada (koncoročná) - 15.5.2014 (štvrtok) - oktáva a IV.AE                                                                             - 19.6.2014 (štvrtok) - ostatné ročníky


Termíny triednych aktívov

24.09.2013 (utorok) - spoločný
03.12.2013 (utorok) - informatívny
08.04.2014 (utorok) - informatívny
03.06.2014 (utorok) - informatívny


Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9-2014 sa uskutoční 12. marca 2014 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 25. marca 2014 (utorok).


Maturity 2014
      

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:
a) slovenský jazyk a literatúra dňa 18. marca 2014 (utorok),
b) anglický jazyk, nemecký jazyk dňa 19. marca 2014 (streda),
c) matematika dňa 20. marca 2014 (štvrtok).

Termíny internej časti maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy určí  OŠ ObÚ Bratislava jednotlivým stredným školám v jeho územnej pôsobnosti v čase od 19. mája 2014 do 6. júna 2014.


Prijímanie na vzdelávanie na SŠ

12. máj 2014 (pondelok) - 1. termín prvého kola prijímacích skúšok
15. máj 2014 (štvrtok)    - 2.  termín prvého kola prijímacích skúšok 


Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT

Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT sa uskutoční dňa 24. januára 2014 (piatok).


Plán zvonenia
  

Denné štúdium:                                             Externé štúdium:
1. 08:00 - 08:45                                             1. 15:30 - 16:15                  
2. 08:55 - 09:40                                             2. 16:20 - 17:05           
3. 09:55 - 10:40                                             3. 17:10 - 17:55         
4. 11:00 - 11:45                                             4. 18:05 - 18:50           
5. 11:55 - 12:40                                             5. 18:55 - 19:40       
6. 12:45 - 13:30
7. 14:00 - 14:40
8. 14:45 - 15:25Jedálny lístok Termíny prázdnin
 

 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

29. október 2013 (utorok)

30. október - 1. november 2013

4. november 2013

(pondelok)

vianočné

20. december 2013 (piatok)

23. december 2013

- 7. január 2014

8. január 2014

(streda)

polročné

31. január 2014 (piatok)

 

3. február 2014 (pondelok)

4. február 2014

(utorok)

jarné

21. február 2014 (piatok)

24. február - 28. február 2014

3. marec 2014 (pondelok)

veľkonočné

16. apríl 2014 (streda)

17. apríl - 22. apríl 2014

23. apríl 2014

(streda)

letné

27. jún 2014 (piatok)

30. jún - 29. august 2014

2. september 2014 (utorok)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

Viac z tejto kategórie: « Manažment školy Cenník »