Projekty

Projekt Digitálni Štúrovci 2006

Projekt je realizovaný s podporou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunukácii Slovenskej republiky

Názov projektu:

Vzdelávanie komunity Starého Mesta v Bratislave

Termín realizácie:

apríl 2006 - december 2006

Miesto realizácie / lokalita:

Súkromné gymnázium ESPRIT
Mudroňova ul. č. 83
811 03 Bratislava

Ciele projektu:

- zvýšenie počítačovej gramotnosti cieľových skupín

- okrem základnej výchovno-vzdelávacej funkcie bude škola plniť vzdelávaciu funkciu aj po skončení vyučovania miestnym obyvateľom, ktorí získajú príležitosť zvýšiť si digitálnu gramotnosť. Škola, ako nositeľka vzdelanosti pre žiakov, sa týmto stáva vzdelanostnou inštitúciou pre širšiu lokálnu komunitu.

- škola pomôže cieľovým skupinám v orientovaní sa na trhu práce a dá im základné zručnosti obsluhy PC, ktoré im môžu vo veľkej miere pomôcť uplatniť sa v ďalšom živote. Išlo by najmä o prácu s internetom, vyhľadávanie informácií cez internet, prácu v operačnom systéme Microsoft Windows, obsluhu programového balíka Microsoft Office.

- cieľové skupiny obyvateľov majú najmenšie predpoklady získať nové zamestnanie. Príčina sa hľadá aj v určitej neschopnosti prispôsobiť sa novým spoločenským trendom, ku ktorým patrí aj určitý stupeň zvládnutia práce na počítači a orientovanie sa v informáciách a ponukách, ktoré sú prezentované na internete. Naším projektom by sme chceli tieto bariéry odstrániť.

Cieľové skupiny (komu je projekt určený):

- ženy
- ženy ohrozené nezamestnanosťou a mamičky na materskej dovolenke
- zdravotne postihnutí občania
- fyzické obyvateľstvo nad 65 rokov - seniori
- dlhodobo nezamestnaní občania regiónu

Časový harmonogram projektu:

jún - august 2006 - propagácia projektu medzi cieľovými skupinami v regióne
07. 09. - 19. 10. 2006 - 1. termín kurzov

október 2006 - propagácia projektu medzi cieľovými skupinami v regióne
24. 10. - 07. 12. 2006 - 2. termín kurzov

Lektor:

Mgr. Miroslav Rohárik

Kontakt:

Mgr. Adriana Ciráková
tel.: 02/62250902, 0903/406 543
fax: 02/62250903
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. web: www.sgesprit.sk

Obsah kurzov:

1. termín kurzov: 07. 09. 2006 - 19. 10. 2006

1. základné informácie o počítačoch
2. základné zručnosti s prácou s počítačom
3. práca s internetom
4. vyhľadávanie informácií na internete
5. vytvorenie e-mailovej schránky
6. práca so súbormi
7. práca s textovým editorom Microsoft Word 2003

2. termín kurzov: 24. 10. 2006 - 07. 12. 2006

1. základné informácie o počítačoch
2. základné zručnosti s prácou s počítačom
3. práca s internetom
4. vyhľadávanie informácií na internete
5. vytvorenie e-mailovej schránky
6. práca so súbormi
7. práca s textovým editorom Microsoft Word 2003
8. ďalšie programy balíka MS Office podľa záujmu - MS Powerpoint 2003, MS Excel 2003