Projekty

„PLAY TRUE - ži pravdivo, neklam sám seba"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Dňa 15. decembra 2008 sme sa zúčastnili krstu a zároveň sme sa zapojili do prvého národného výchovno-
vzdelávacieho projektu zameraného na problematiku nelegálneho dopingu a jeho negatívnych následkov na
mladú generáciu.

      Cieľ projektu: aktivizovať odmietavý postoj mladých ľudí a spoločnosti k užívaniu nelegálneho dopingu a drog poukázaním najmä na závažné zdravotné následky jeho užívania na mladého jedinca a jeho rodinu, s dôrazom aj na morálno-etickú rovinu problému.

     Podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič a štátna tajomníčka Ministerstva školstva SR Bibiána Obrimčáková spolu so zlatým pästiarom z OH 1952 v Helsinkách Jánom Zacharom a olympijským víťazom v dráhovej cyklistike z OH 1976 v Montreale Antonom Tkáčom pokrstili šafranom prvý národný antidopingový projekt "Play True - Ži pravdivo, neklam sám seba".

      Takmer polhodinový dokumentárny film z autorskej dielne štyroch M: Jaroslav Malchárek, Pavel Malovič (autori námetu), Braňo Mišík (scenárista a režisér) a Maroš Molnár (spoluautor sprievodnej knihy) zaujímavou formou približuje mládeži od 13 do 18 rokov závažný problém, ktorým je nelegálne užívanie dopingu (najmä anabolických steroidov a rastových hormónov) nešportovcami a rekreačnými športovcami pri návšteve posilňovní a fitnes centier.

      Doping v rekreačnom športe sa u nás stáva čoraz väčším problémom, lebo mladí ľudia sa k rastovým hormónom vo fitnescentrách a posilňovniach dostanú bez problémov. A keďže aktuálna slovenská legislatíva v oblasti dopingu a anabolických steroidov je taká, aká je, konzumenti týchto prostriedkov nepovažujú využívanie týchto látok za škodlivé. A práve v tomto pohľade mladých chlapcov a dievčat, ktorí odsudzujú tvrdé drogy, ale nemajú zábrany pomáhať si rôznymi rastovými hormónmi, je najväčšie nebezpečenstvo konzumácie anabolických steroidov.

      Projekt „PLAY TRUE - ži pravdivo, neklam sám seba" sa zvýšením objektívnej informovanosti bude snažiť zamedziť vzniku tzv. zaručených faktov z ulice, poloprávd a mýtov v oblasti nelegálneho dopingu a  pomôže formovať študentov v  ich názore a rozhodovaniu.