Projekty

"Ľahšie to ide ľahšie"

 

       Naša škola sa zapojila do 2. ročníka projektu spoločnosti dm drogerie markt s názvom "Ľahšie to ide ľahšie". Projekt je určený pre žiakov druhého stupňa základných škôl a prvých štyroch ročníkov 8 - ročných gymnázií. Vedúci projektu a ostatní učitelia telesnej výchovy budú s deťmi priebežne cvičiť, respektíve koordinovať cvičenia na základe tréningových plánov, ktoré sú zverejňované na www.dm-drogeriemarkt.sk.

        Hlavným cieľom projektu je pohybom zlepšiť kvalitu života detí a predchádzať tak ich nadváhe, nakoľko je veľmi dôležité, aby si deti pestovali zdravý životný štýl už od raného veku. Cieľom projektu je tiež, aby sa do cvičenia zapojilo čo najviac detí, teda aj tie, ktoré nebudú vybrané do potenciálnych finálových družstiev.

        Tohtoročné Veľké finále  projektu "Ľahšie to ide ľahšie" sa uskutoční v sobotu 6. júna 2009 v Bratislave. Čaká nás bohatý kultúrny a športový program, ktorým nás budú opäť sprevádzať Adela a Sajfa. A okrem toho množstvo zaujímavých sprievodných aktivít a turnaje finálových družstiev vo florbale, basketbale a futbale pod vedením známych osobností ako sú Róbert Pukalovič, Stanislav Kropilák, Dušan Tittel, ktorí vyhlásia najväčšie florbalové, basketbalové a futbalové talenty. Víťazné talenty dostanú voľnú vstupenku na sezónu 2009/2010 vybraného extraligového družstva, tréning za účasti Róberta Pukaloviča, Stanislava Kropiláka alebo Dušana Tittela a množstvo suvenírov. Ďalej budeme mať možnosť zúčastniť sa na kondičnom tréningu známych športovcov ako Ĺubomír Višňovský, Martin Rančík, Radoslav Rančík, Dominika Cibulková, Filip Šebo, pod vedením Maroša Molnára.

        Aj my sme sme takýmto spôsobom prispeli ku kvalitnejšiemu životnému štýlu našich žiakov a doprajeme  im radosť z pohybu a možnosť, aby sa mohli osobne stretnúť s mnohými známymi športovcami a trénermi.