Projekty

Orange AKTÍVNE BOJUJE ZA OCHRANU DETÍ

       

      Orange AKTÍVNE BOJUJE ZA OCHRANU DETÍ pred kriminalitou na internete.

      Orange výrazne posilňuje aj svoje informačno-vzdelávacie aktivity, ktorých cieľom je ochrana mladistvých a detí pred nástrahami, ktoré sa skrývajú v elektronických komunikáciách. V projekte  interaktívneho vzdelávania priamo na školách pokračuje Orange už druhý školský rok. Na tento účel sa vyškolení odborníci  počas nasledujúcich dvoch mesiacov budú opäť stretávať s deťmi na hodinách etickej alebo mediálnej výchovy, aby im zábavnou a zároveň poučnou formou vysvetlili, ako sa vyrovnať s rôznymi rizikovými situáciami, ktoré ich môžu pri surfovaní na internete, používaní mobilného telefónu či pozeraní televízie stretnúť. Spolu osem psychológov z každého kraja Slovenska bude na základe individuálnych dohôd navštevovať základné školy a osemročné gymnáziá. Do polovice decembra plánujú vyškoliť viac ako 6000 detí.

     "V minulom školskom roku sa projekt priameho vzdelávania na školách stretol s veľmi pozitívnym ohlasom u takmer 2000 žiakov a ich učiteľov. Som rada, že máme aj tento rok možnosť participovať v začatej práci, ktorej cieľom je pomáhať deťom lepšie sa zorientovať vo všetkých potenciálnych rizikách súvisiacich s ich obľúbenými činnosťami, akými práca s internetom a mobilom bezpochyby je. Nie je to práca ľahká, je však výsostne potrebná, o čom ma presviedča aj moja každodenná prax psychológa. Verím, že práve osobná, vhodne zvolená komunikácia s deťmi má najväčší potenciál osloviť a preto ma veľmi teší, že môžem v tejto práci so svojimi kolegyňami pokračovať v tomto školskom roku aj na Súkromnom gymnáziu ESPRIT a Súkromnej základnej škole ESPRIT" uviedla Mária Tóthová Šimčáková, odborná garantka projektu.