Projekty

Bedmintonom k pohybu a k zdravému životnému štýlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Úvod

 

 

 

      Bedminton je športová hra pre dvoch alebo štyroch hráčov, ktorí sa pohybujú na opačných poloviciach obdĺžnikového ihriska rozdeleného sieťou. Hráči v rukách držia rakety a striedavo odbíjajú košík. Bedminton patrí medzi najstaršie športy na svete - prvé doložené záznamy o tomto športe pochádzajú zo 7. storočia, keď Číňania hrali hru zvanú Di-Dschian-Dsi. 

     Významným mužom v histórií bedmintonu je plukovník Dolby. Bol taktiež vášnivým hráčom bedmintonu ako vojvoda z Beaufortu. V roku 1893 sa postaral o založenie prvej bedmintonovej asociácie na svete. Založil ju s predstaviteľmi ostatných klubov v Anglicku. Dohodli sa na pevne stanovených pravidlách (predtým mal každý klub vlastné) a na rozmeroch ihriska. Vďaka tomuto kroku sa mohol bedminton rozvíjať a prejsť až k dnešnej podobe bedmintonu.

     Na Slovensku sa hrávajú turnaje, ako aj liga. Slovenský zväz bedmintonu (SZBE) zastrešuje organizáciu turnajov, kluby a hráčov na Slovensku, vydáva rebríčky a koordinuje organizáciu turnajov. Rozšírený je aj amatérsky bedminton. V posledných rokoch pribudlo v slovenských mestách niekoľko športovísk, kde je možné zahrať si bedminton v reálnych podmienkach. Naďalej však u ľudí pretrváva predstava o tzv. plážovom bedmintone, kde dvojica hráčov nakúpi bedmintonovú výbavu a ide si spolu zahrať na pláž.

 

    Bedmintonový kurt má tvar obdĺžnika a je rozdelený na polovicu pomocou siete. Kurty sú zvyčajne označené pre hranie dvojhry aj štvorhry, aj keď právne predpisy povoľujú, aby kurty boli označené len pre dvojhru. Kurt pre štvorhru je širší ako pre dvojhru, ale obe sú rovnakej dĺžky. Výnimka, ktorá často spôsobí zmätok u novších hráčov, je to, že kurt pre štvorhru má menší priestor pre podanie. Šírka kurtu je 6,1 m, a vo dvojhre sa táto šírka zmenšuje na 5,18 m. Celá dĺžka kurtu je 13,4 m. Sieť je na okrajoch vysoká 1,55 m, a 1,524 m v strede. Stojany sú umiestnené na bočných čiarach pre štvorhru, aj keď sa hrá práve dvojhra. Minimálna výška stropu nad kurtom nie je v pravidlách bedmintonu uvedená. Avšak, bedmintonový kurt nie je vhodný v prípade, že strop je možné trafiť pomocou vysokého podania, alebo vyhodenia z pod siete (obr.1).

 

      

      Oboznámenie sa s projektom

 

    Keďže na našej škole bol veľký záujem o túto prekrásnu a v dnešnej dobe stále populárnejšiu hru a podmienky nám dovoľovali sa jej začať venovať, rozhodli sme sa ju zaradiť aj do školského vzdelávacieho programu v predmete Telesná a športová výchova. Zároveň sme začali so školským projektom pod názvom: Bedmintonom k  pohybu a  k  zdravému životnému štýlu. Do 30. 3. 2011 si majú študenti vybrať dvojicu s ktorou chcú hrať celoškolskú súťaž vo štvorhre a nahlásiť ich vyučujúcemu telesnej výchovy Mgr. Martinovi Kotyrovi, ktorý vyžrebuje poradie zápasov prihlásených dvojíc. Je to dvojmesačný projekt, ktorý vyvrcholí dňa 1. 6. 2011 finálovými zápasmi chlapcov aj dievčat. Verím, že do projektu sa zapojí čo najviac študentov a prežijeme pri športe (bedmintone) veľa pekných a radostných chvíľ.

 

      Veľa úspechov praje Mgr. Martin Kotyra - koordinátor projektu