Projekty

Ľahšie to ide ľahšie - druhý ročník

     V školskom roku 2010/2011 sa naša škola už po druhý krát zapojila do projektu spoločnosti Dm drogerie markt pod názvom "Ľahšie to ide ľahšie", ktorého cieľom je napomôcť k zlepšeniu kvality života detí a predchádzať pohybom k ich nadváhe.

     Keďže atletická príprava je základom takmer pre všetky športy, cvičebný plán zostavený manželmi Molnárovcami obsahuje kartotéku cvikov, ktoré pomáhajú zlepšovať atletické schopnosti, a to rýchlosť, silu, vytrvalosť, ohybnosť, koordináciu, balans a agility. Cvičebný plán, ktorý sme prispôsobili k našim podmienkam a k nášmu Školskému vzdelávaciemu programu v predmete telesná a športová výchova spestrili naše hodiny telesnej a športovej výchovy a študenti prežili pri ňom veľa zábavy a radosti.

    Aj naďalej sa chceme zúčastňovať takýchto projektov, lebo nám záleží na zdraví a kvalite života našich detí a študentov.

 

     Mgr. Martin Kotyra, koordinátor projektu