Projekty

Planéta vedomostí

 

     Planéta vedomostí je vzdelávací systém pre základné a stredné školy s profesionálne spracovaným digitálnym obsahom a jednoduchými ovládacími nástrojmi pre učiteľov a žiakov. Je to jedinečná interaktívna učebná pomôcka pre moderné školy na Slovensku.

      Na začiatku prináša Planéta vedomostí - tak ako všetko nové - pre učiteľa najmä prácu. Digitálne kurikulum Planéta vedomostí je rozsiahly materiál, ktorý poskytuje oveľa viac informácií, ako je možné na hodinách využívať. Preto je potrebný uvážený výber. Učiteľ sa musí najskôr s materiálom zoznámiť a zorientovať sa v ňom tak, aby si dokázal vhodne vyberať to, čo bude na hodine potrebovať, prípadne, čo odporučí žiakom na prácu doma. Úvodné úsilie učiteľa však prináša zaujímavé, dynamické, pestré, často zábavné a zároveň veľmi efektívne hodiny. Študenti sa na hodiny tešia a prehlbujú si vzťah k prírodovedným predmetom.

     Naša škola využíva výučbový program Planéta vedomostí na hodinách biológie, chémie a matematiky. Prístupovým heslom disponuje iba  Mgr. Hromádková - biológia, ktorá dostala heslo počas navštevovania projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu. Využili sme však ponuku spolupracovať s Planétou vedomostí a  možnosť požiadať o prístupové heslá nielen pre učiteľov, ale aj pre žiakov tak, aby sme mohli Planétu vedomostí využívať nielen ako doplnkový materiál na vyučovacích hodinách, ale aj ako prostriedok aktívnej výučby a učenia sa.

      Mgr. Miroslava Hromádková