Projekty

Projekt MVP ( Modernizácia vzdelávacieho procesu)

 

      Škola je zapojená do projektu MVP, ktorého frekventantkou je Mgr. Hromádková Miroslava v predmete biológia. Jedná sa o národný projekt realizovaný v rokoch 2008 až 2013, ktorého realizátorom je Ústav informácií a prognóz školstva Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách". Projekt je vypracovaný v súlade s Operačným programom Vzdelávania Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Hlavným zámerom projektu je príprava učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy - prispôsobenie vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti. Cieľom projektu je inovovať a modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové kompetencie práce v Modernej škole 21. storočia.