Projekty

Modrá škola - voda pre budúcnosť

      Voda je pre ľudstvo nenahraditeľná, a podľa toho by sa s ňou malo zaobchádzať. Nakoľko si jej nenahraditeľnosť uvedomujeme a koľko v skutočnosti o vode vieme? Ukazuje sa, že v rebríčku hodnôt ľudí má pitná voda veľmi neadekvátne umiestnenie. Informácií o význame pitnej vody a jej dôležitosti pre zdravie človeka je nedostatok a často sú zavádzajúce. Pitný režim detí a mládeže je zanedbávaný. Veľmi malý priestor je venovaný vode v environmentálnej výchove na školách. Ochrane vodných zdrojov sa nevenuje dostatočná pozornosť, rovnako aj povedomie o problematike súvisiacej s pitnou a odpadovou vodou.

      Aj preto sa Súkromná základná škola ESPRIT a Súkromné gymnázium ESPRIT zapojili v školskom roku 2010/2011 do dlhodobého vzdelávacieho programu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a. s. „Modrá škola - voda pre budúcnosť", ktorého realizátorom je o. z. Mladí vedci Slovenska. Hlavným cieľom programu je budovanie pozitívneho vzťahu žiakov k pitnej vode. Program  pôsobí na rozvoj vedomostí a znalostí žiakov o pitnej vode - jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody v prírode.

      Mgr. Miroslava Hromádková