Projekty

Svetový deň bez áut - triedny projekt V. A

       V septembri 2010 sa trieda V. A zúčastnila workshopu  pod názvom „Svetový deň bez áut" . Po vstupných informáciách o závažnom zaťažení životného prostredia výfukovými plynmi a možnými náhradnými riešeniami, vypracovávali žiaci projektové riešenia pomyselných dopravných prostriedkov, ktoré nebudú znečisťovať životné prostredie.

       Mgr. Martina Andilová