Projekty

Zdravá výživa - triedny projekt VI. A

      V priebehu mesiaca marec sa trieda 6.A zúčastnila na konverzácii z anglického jazyka celotriedneho projektu pod názvom Zdravá výživa. Projekt pozostával z viacerých častí. Z naštudovania si predloženého materiálu, vyhľadania nových informácií a obrazových materiálov na Internete, celkového spracovania a odprezentovania. Projektové práce je možno vidieť priamo v 6.A.

       Mgr. Martina Andilová