Projekty

Celoškolská vedecká konferencia k Svetovému dňu vody

       Pri príležitosti Svetového dňa vody sme marec na škole vyhlásili ako modelový mesiac pre realizáciu veľkého projektu o vode, ktorý 1. apríla vyvrcholil Celoškolskou vedeckou konferenciou. Žiaci v každom ročníku pracovali na projektoch, ktoré mali spoločný základ Voda, a mnoho jej rôznych prívlastkov - voda ako chemický reaktant, voda - fyzikálny činiteľ, voda - vonkajší geologický činiteľ, rušivá činnosť vody, odpadová voda a spôsoby jej čistenia, kolobeh vody v prírode, dôležitosť vody pre život, voda ako súčasť výroby atď. Žiaci vypracovali naozaj kvalitné prezentácie a projekty, niektoré boli obohatené aj o názorné pokusy. Konferenciu spustila prezentácia, ktorá nám ukázala, ako by vyzerala naša budúcnosť bez vody. Neskôr dostali príležitosť malí prváčikovia, ktorí nám vysvetlili, prečo je voda pre nás tak dôležitá. Nasledovali žiaci z vyšších ročníkov, ktorí odprezentovali vyššie uvedené témy. Za najlepšie projekty určite patrili práce Lukáša Čechvalu s názvom Podmorský život a Samuela Zemana o biologickom čistení odpadovej vody.

      Po teoretickej časti konferencie nasledovala praktická časť, a to výroba papiera. Okrem toho, že sa žiaci naučili, ako sa papier vyrába, a že na jeho výrobu je voda taktiež veľmi dôležitá, mali možnosť si papier aj sami vyrobiť. U žiakov mala konferencia veľmi pozitívny ohlas, preto dúfame, že nebola na škole posledná, a že sa žiaci budú aj naďalej aktívne zapájať do podobných akcií.

       Mgr. Miroslava Hromádková