Projekty

NEODPADNI Z ODPADOV

Vyučovanie o odpadoch bude zaujímavejšie Čítajte viac: http://www.ta3.com/clanok/1007054/vyucovanie-o-odpadoch-bude-zaujimavejsie.html

 

Vyučovanie o odpadoch bude zaujímavejšie Čítajte viac: http://www.ta3.com/clanok/1007054/vyucovanie-o-odpadoch-bude-zaujimavejsie.htmlVyučovanie o odpadoch by malo byť zaujímavejšie.

Vyučovanie o odpadoch by malo byť na školách zaujímavejšie a zábavnejšie. Postarať sa o to má unikátny výučbový softvér pre interaktívne tabule. Učitelia z celého Slovenska sa s ním prvýkrát stretli vo Vzdelávacom centre v Zaježovej, kde sa tiež naučili ako ho správne používať. Čítajte viac: http://www.ta3.com/clanok/1007054/vyucovanie-o-odpadoch-bude-zaujimavejsie.htmlVyučovanie o odpadoch by malo byť na školách zaujímavejšie a zábavnejšie. Postarať sa o to má unikátny výučbový softvér pre interaktívne tabule. Učitelia z celého Slovenska sa s ním prvýkrát stretli vo Vzdelávacom centre v Zaježovej, kde sa tiež naučili ako ho správne používať. Čítajte viac: http://www.ta3.com/clanok/1007054/vyucovanie-o-odpadoch-bude-zaujimavejsie.html

Vyučovanie o odpadoch by malo byť na školách zaujímavejšie a zábavnejšie. Postarať sa o to má unikátny výučbový softvér pre interaktívne tabule. Učitelia z celého Slovenska sa s ním prvýkrát stretli vo Vzdelávacom centre v Zaježovej, kde sa tiež naučili, ako ho správne využívať.

Zo SG a SZŠ ESPRIT sa tohto pilotného trojdňového seminára ako jedna z prvých učiteľov zo Slovenska zúčastnila Mgr. Martina Andilová.

VIDEO TA3
http://www.ta3.com/clanok/1007054/vyucovanie-o-odpadoch-bude-zaujimavejsie.html

 

 

Neodpadni  z odpadov s Naturpackom - správa

V dňoch 1.10. - 3.10. 2012 sa konal environmentálny seminár pre učiteľov  v Zaježovských lazoch.  Celé obdobie semináru sa nieslo  duchu recyklácie, znovu používania a minimalizovania odpadu. Všetci  zúčastnení  si okrem vymenených skúseností odniesli cenné námety zážitkového učenia, najmä prostredníctvom „win-win" hier. Každý učiteľ obdržal program k interaktívnej tabuli s komplexne vypracovanou metodikou , prierezovými témami a medzipredmetovými vzťahmi, čo v praxi znamená, že môže byť použitý na rôznych vyučovacích hodinách a dokonca i v rôznych ročníkoch. Veríme, že program nám tak pomôže pri neustálom skvalitňovaní našej práce.

Mgr. Martina Andilová