Projekty

DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu

DofE DofE

 

Súkromná základná škola ESPRIT a Súkromné gymnázium ESPRIT sa od roku 2022 zapájajú do Medzinárodného programu – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu.

O čom je program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu?

Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) sa realizuje  v 140 krajinách sveta a ročne ho absolvuje viac ako 1,3 milióna mladých ľudí, vďaka čomu DofE uznávajú špičkové svetové univerzity a takisto najväčší svetoví zamestnávatelia pri prijímacích pohovoroch. Hlavným dôvodom je, že tieto inštitúcie hľadajú v mladých ľuďoch predovšetkým rozvinuté charakterové vlastnosti ako napr. samostatnosť, vytrvalosť, cieľavedomosť a schopnosť prevziať za seba zodpovednosť, ktoré DofE priamo rozvíja.

Mladý človek si sám stanovuje ciele, ktoré musí po dobu realizácie programu (6-18 mesiacov+) napĺňať. Programu sa môžu zúčastniť mladí ľudia vo veku 14 až 25 rokov. Účastníci môžu aj po skončení štúdia na našej škole ďalej pokračovať s plnením svojich cieľov.  Učiteľ alebo dobrovoľník v programe figuruje ako rovnocenný partner, ktorý účastníka vedie k napĺňaniu svojich cieľov v oblastiach ako Šport, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expedícia.  Program DofE tak poskytuje mladým ľuďom priestor na realizáciu svojho talentu, svojich záujmov, rozvíja motiváciu a osobnú a spoločenskú zodpovednosť.