ESPRIT MÁ TALENT

ESPRIT MÁ TALENT - 1. ročník

V školskom roku 2010/2011 zorganizovala naša trieda Sexta vianočnú besiedku pod názvom ESPRIT MÁ TALENT, kde sa ukázali naše najväčšie talenty na škole.

Napriek tomu, že to nebolo jednoduché, vzali sme to do vlastných rúk, a za pomoci pani profesorky Hromádkovej sa nám podarilo uskutočniť krásny program plný dobrej nálady, neskutočných talentov a nových priateľstiev, hlavne s našimi malými prváčikmi.

Spokojná bola pani riaditeľka, celý učiteľský zbor, a aj súťažiaci, ktorí dostali veľmi pekné ceny. Dúfame, že budúci rok bude rovnako úspešný ako tento. Ďakujeme škole ESPRIT za podporu.

S pozdravom Vaša trieda ESPRIT J

Viac z tejto kategórie: ESPRIT MÁ TALENT - 2. ročník »