ESPRIT MÁ TALENT

ESPRIT MÁ TALENT - 2. ročník

Tri dni pred Vianocami usporiadala naša škola 2. ročník talentovej súťaže „ESPRIT má talent." Svoje tanečné, spevácke, herecké, či literárne kvality predviedli žiaci SZŠ, ale aj gymnázia. Súťaže sa zúčastnili i pedagógovia - Mgr. Gereková, Mgr. Jurečko a Mgr. Rohárik, pre ktorých pripravili študenti septimy učiteľskú verziu známej improvizačnej relácie Partička. 

Porota rozhodla, že najväčší talent ukázala trieda SEXTA SG ESPRIT, ktorá pod vedením Mgr. Andilovej natočila krátky film zo školského prostredia. Najväčšiu zásluhu na vzniku filmu mal žiak spomínanej triedy Adam Bőjtős. Na druhom mieste skončila s nádherným hlasom Dunja Zemanová zo 6.A SZŠ ESPRIT a na treťom žiaci 5.A SZŠ ESPRIT, ktorí nacvičili vtipné divadielko o Popoluške. 

Všetkým súťažiacim ďakujeme za vynikajúce súťažné čísla a skvelú atmosféru a dúfame, že 3. ročník rovnako úspešný ako tento.

Víťazný film si môžete pozrieť tu

Mgr. Veronika Gereková