ESPRIT MÁ TALENT

ESPRIT MÁ TALENT - 3. ročník

Aj tento školský rok sme zorganizovali náš tradičný a obľúbený program ESPRIT má talent, v ktorom mali žiaci každého ročníka príležitosť predviesť svoj talent.

Ani tento rok nik nesklamal a spev, tanec, či divadelné scénky boli krásnym zavŕšením školy pred vianočnými prázdninami. Show odštartovala žiačka Oktávy Lea Ballová svojím dych vyrážajúcim tancom, po ktorom už na pódium nastúpili naši moderátori z 1. AG - Marian Palesch a Laura Bednárová. Tí svoju úlohu zvládli naozaj bravúrne.

Trieda 1. AG mala na starosti organizáciu tohtoročnej súťaže a pod ich vedením nám na programe nechýbala ani porota. Tvorili ju traja členovia - Kristián Mesároš z Oktávy a dvaja žiaci z 1. AG - Damián Tokár a Nikolaj Podhájecký. Tí na záver programu určili konečných favoritov, aj keď v tomto programe sú výhercovia všetci zúčastnení. A tu sú:

1. miesto: 8. A a nimi natočený videofilm o Snehulienke
2. miesto: 3. A a cupsong, ktorý im okrem triednej pani učiteľky pomáhala pripraviť pani učiteľka Šimková
3. miesto: 1.A a ľudové piesne pripravené taktiež pod vedením pani učiteľky Šimkovej.

Všetky výherné miesta boli odmenené cenami a my im srdečne gratulujeme!

Na záver nám ešte zarapoval Yudong Ma, žiak Oktávy a cez porotu sme sa poďakovali pani riaditeľke za ceny a podporu a pani učiteľke Šimkovej, pod vedením ktorej si väčšina tried nacvičovala svoj program.

Veríme, že o rok sa stretneme znova a tešíme sa na staré ale aj na nové talenty ESPRIT - u.

Mgr. Miroslava Hromádková