Testovanie 9

Testovanie T9

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl v školskom roku 2023/2024

Všeobecné informácie

Na základe § 155 zákona č. 245/2008 Z. z. sa v školskom roku 2022/2023 uskutoční externé testovanie žiakov deviateho ročníka základných škôl, ktorého sa môžu zúčastniť aj žiaci podľa § 97 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. 

Testovania 9 sa podľa § 155 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. zúčastnia aj žiaci 4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy.

V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2022/2023 sa riadny termín Testovania 9 v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch 20 marca 2024 (streda). 

22. marca 2023 sa Testovanie 9 uskutoční na všetkých školách s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským z predmetov matematika slovenský jazyk a literatúra, na školách s vyučovacím jazykom maďarským z matematiky maďarského jazyka a literatúry.

Náhradný termín testovania sa uskutoční 4. apríla 2024.

Tematické okruhy a špecifikáciu testov zverejnené na NÚCEM nájdete TU

 


Výsledky z celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2022/2023 - SZŠ ESPRIT

V stredu 22. marca 2023 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 9-2023. Testy písalo spolu 44 936 žiakov

Priemerná úspešnosť SZŠ ESPRIT z matematiky = 66,7 %
Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer z matematiky = 55,1 %
Rozdiel SZŠ ESPRIT oproti úspešnosti v SR je  +11,6 %

Priemerná úspešnosť SZŠ ESPRIT zo slovenského jazyka a literatúry = 68,5 %
Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer zo slovenského jazyka a literatúry = 58,7 %
Rozdiel SZŠ ESPRIT oproti úspešnosti v SR je  +9,8 %

 

 

Výsledky z celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2021/2022 - SZŠ ESPRIT

V stredu 18. mája 2022 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 9-2022. Testy písalo spolu 41 608 žiakov

Priemerná úspešnosť SZŠ ESPRIT z matematiky – 57,6 %
Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer z matematiky – 53,2 %
Rozdiel SZŠ ESPRIT oproti úspešnosti v SR je  +4,4 %

Priemerná úspešnosť SZŠ ESPRIT zo slovenského jazyka a literatúry – 65,7 %
Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer zo slovenského jazyka a literatúry – 58,1 %
Rozdiel SZŠ ESPRIT oproti úspešnosti v SR je  +7,6 %

Viac z tejto kategórie: « Testovanie T5 Maturity »