Konzultačné hodiny učiteľov

Konzultačné hodiny učiteľov

Titul, meno, priezvisko

Deň

Čas

Mgr. Andilová Martina

pondelok  13,30 - 14,15 

Mgr. Balejová Petra

pondelok   12,00 - 12,45 

PaedDr. Barčáková Daniela

pondelok   11,55 - 12,40 

Mgr. Drusková Adela

pondelok   11,40 - 12,25 

Mgr. Durná Jolana

 utorok 09,00 - 09,40 

Mgr. Fábryová Elena 

streda  11,00 - 11,45 

Ing. Mgr. Fábryová Vladimíra

piatok  09,55 - 10,40 

Mgr. Gaško Petra

štvrtok  11,00 - 11,45 

RNDr. Golaisová Eleonóra

štvrtok  09,55 - 10,45 

Mgr. Hromádková Miroslava

streda   11,55 - 12,40 

Mgr. Jandová Jana

pondelok  08,00 - 08,45 

Mgr. Nagy Martin

pondelok  07,00 - 07,45 

Mgr. Ondovčíková Anna

streda  12,45 - 13,45 

RNDr. Oravcová Alena

utorok 10,00 - 11,00

Mgr. Pečeňuk Dávid

streda  08,45 - 09,40 

Mgr. Pirošková Gabriela

utorok  13,00 - 13,45 

Mgr. Šimková Monika

utorok  11,00 - 11,45 

Mgr. Šuláková Silvia

piatok  08,55 - 09,40 

Mgr. Úradníčková Jana

utorok 11,55 - 12,40