Konzultačné hodiny učiteľov

Konzultačné hodiny učiteľov

Titul, meno, priezvisko

Deň

Čas

Mgr. Andilová Martina

Pondelok  13,30 - 14,00 

PaedDr. Barčáková Daniela

Utorok   09,55 - 10,40 

Mgr. Drusková Adela

Štvrtok  10,55 - 11,40 

Mgr. Durná Jolana

 Piatok 09,45 - 10,35

Mgr. Fábryová Elena 

 Utorok 12,40 - 13,25 

Ing. Mgr. Fábryová Vladimíra

 Utorok 12,45 - 13,30 

RNDr. Golaisová Eleonóra

 Štvrtok 14,00 - 15,00 

Husárová Beáta

 Pondelok 13,00 - 14,00 

Mgr. Hromádková Miroslava

 Streda 09,55 - 10,40 

Mgr. Jandová Jana

 Piatok 08,00 - 08,45 

Mgr. Nagy Martin

 Pondelok 14,15 - 15,00 

Mgr. Ondovčíková Anna

 Streda 09,45 - 10,40 

Mgr. Pečeňuk Dávid

Pondelok  09,55 - 10,40 

Mgr. Pirošková Gabriela

Pondelok  12,40 - 13,25 

Bc. Spišáková Andrea

Utorok  08,50 - 09,40 

Mgr. Šimková Monika

Pondelok  09,55 - 10,40 

Mgr. Šuláková Silvia

Utorok   12,45 - 13,30 

Mgr. Turzová Klára

Pondelok   13,00 - 13,45