Manažment školy

Riaditeľka školy

Mgr. Adriana Ciráková                    

telefón:  02/6225 0902                    
mobil:    0903 406 543     
email:    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
               Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.                             

Profesionálna prax:

1986 - 1987 Školská správa Bratislava II. - ZŠ Rajčianska, učiteľka predmetov SJ - D, plný úväzok, potom MD
1989 - 1992 Školská správa Bratislava II. - ZŠ Jelačičova 5

  •  školský rok 1989/1990, 1990/1991 učiteľka predmetov SJ - D, plný úväzok
  •  školský rok 1991/1992 menovaná za zástupkyňu  riaditeľa školy
  • od 19.10.1992 menovaná za riaditeľku školy po absolvovaní konkurzu do 31.12.2005

1992 - 2005 ZŠ Jelačičova 5 - v roku 1992 škola získala právnu subjektivitu, od roku 1996 škola zaradená do siete stredných škôl ako Základná škola a Gymnázium, Jelačičova 5
2005 Súkromné gymnázium ESPRIT - od septembra 2005 menovaná za riaditeľku Súkromného gymnázia Esprit - dodnes
2009 Súkromná základná škola ESPRIT - od septembra 2009 menovaná za riaditeľku Súkromnej základnej školy ESPRIT - dodnes

Osvedčenia:

1997 - Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov - MC MB
1997 - Kurz pre riaditeľov ZŠ a ŠZ - ÚVS Bratislava
1998 - Osvedčenie o II. kvalifikačnej skúške - Pedagogická fakulta UK
2005 - Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou - Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa - INFOVEK
2007 - Certifikát - Informačné technológie pri riadení školy - aScAgenda
2011 - Osvedčenie o ukončení funkčného inovačného vzdelávania
2018 - Osvedčenie o ukončení funkčného inovačného vzdelávania

Ďalšie aktivity:

  • prednášková činnosť pre účastníkov funkčného školenia na tému "Právna subjektivita škôl" - organizovali: MC MB, ŠPÚ, Centrum ďalšieho a celoživotného vzdelávania UK
  • v roku 1993 spoluzakladateľka, neskôr podpredsedníčka "Združenia samosprávnych škôl Slovenska" - dodnes člen
  • publikačná činnosť na tému "Výkon štátnej správy riaditeľom základnej a strednej školy" - RAABE - Vedenie školy 1999, apríl
  • v roku 2000 Ministerstvom školstva SR menovaná za členku expertnej skupiny ZŠ a ZUŠ pre dopracovanie Koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania v SR - Milénium
  • v roku 2005 menovaná za generálnu riaditeľku Občianskeho združenia ESPRIT - dodnes