2% z daní

2% z daní

Vážení priatelia.

Ako Vám je už známe, Občianske združenie ESPRIT je zriaďovateľom Súkromného gymnázia ESPRIT a Súkromnej základnej školy ESPRIT. V roku 2017 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky zaradilo do siete škôl a školských zariadení Elokované pracovisko Súkromnej základnej školy ESPRIT - Borodáčova 2, Ružinov, 821 03 Bratislava.

V spolupráci so školou ZŠsMŠ Borodáčova 2 si Vás preto dovoľujeme osloviť s prosbou o poskytnutie Vašich 2 %.

Zákon umožňuje fyzickým aj právnickým osobám poukázať sumu zodpovedajúcu  zaplatenej dane z daňovej povinnosti za rok 2019. Stačí podať do 31.3.2020 na daňový úrad zákonom predpísané vyhlásenie, ktoré je súčasťou daňového priznania pre daňovníkov, ktorí si daňové priznanie podávajú sami.

V daňovom priznaní v časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby", „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby" sa čitateľne vyplňujú tieto údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno alebo názov: OZ ZŠ Borodáčova
Sídlo: Borodáčova 2, 821 03 Bratislava
Identifikačné číslo org. (IČO): 36065501
Právna forma: Občianske združenie

Zákon o dani z príjmu umožňuje daňovníkom slobodne sa rozhodnúť, ako bude časť ich daní využitá a vytvára priestor na získanie doplnkového zdroja financovania.  Využite aj Vy svoje právo a podporte aj touto formou školstvo a vzdelávanie našich detí.

Ďakujeme Vám za porozumenie a za prejavenú podporu v mene študentov i pedagógov, ku ktorým bude Vaša pomoc smerovať.

Prof. JUDr. Ján Cirák, CSc., predseda správnej rady zriaďovateľa škôl

 

Viac z tejto kategórie: « Vybavenie školy Rada školy »