ESPRIT MÁ TALENT

Esprit má talent

Esprit má talent

Esprit má talent (4)

ESPRIT MÁ TALENT - 3. ročník

Aj tento školský rok sme zorganizovali náš tradičný a obľúbený program ESPRIT má talent, v ktorom mali žiaci každého ročníka príležitosť predviesť svoj talent.

Ani tento rok nik nesklamal a spev, tanec, či divadelné scénky boli krásnym zavŕšením školy pred vianočnými prázdninami. Show odštartovala žiačka Oktávy Lea Ballová svojím dych vyrážajúcim tancom, po ktorom už na pódium nastúpili naši moderátori z 1. AG - Marian Palesch a Laura Bednárová. Tí svoju úlohu zvládli naozaj bravúrne.

ESPRIT MÁ TALENT - 2. ročník

Tri dni pred Vianocami usporiadala naša škola 2. ročník talentovej súťaže „ESPRIT má talent." Svoje tanečné, spevácke, herecké, či literárne kvality predviedli žiaci SZŠ, ale aj gymnázia. Súťaže sa zúčastnili i pedagógovia - Mgr. Gereková, Mgr. Jurečko a Mgr. Rohárik, pre ktorých pripravili študenti septimy učiteľskú verziu známej improvizačnej relácie Partička. 

Porota rozhodla, že najväčší talent ukázala trieda SEXTA SG ESPRIT, ktorá pod vedením Mgr. Andilovej natočila krátky film zo školského prostredia. Najväčšiu zásluhu na vzniku filmu mal žiak spomínanej triedy Adam Bőjtős. Na druhom mieste skončila s nádherným hlasom Dunja Zemanová zo 6.A SZŠ ESPRIT a na treťom žiaci 5.A SZŠ ESPRIT, ktorí nacvičili vtipné divadielko o Popoluške. 

Všetkým súťažiacim ďakujeme za vynikajúce súťažné čísla a skvelú atmosféru a dúfame, že 3. ročník rovnako úspešný ako tento.

Víťazný film si môžete pozrieť tu

Mgr. Veronika Gereková

ESPRIT MÁ TALENT - 1. ročník

V školskom roku 2010/2011 zorganizovala naša trieda Sexta vianočnú besiedku pod názvom ESPRIT MÁ TALENT, kde sa ukázali naše najväčšie talenty na škole.

Napriek tomu, že to nebolo jednoduché, vzali sme to do vlastných rúk, a za pomoci pani profesorky Hromádkovej sa nám podarilo uskutočniť krásny program plný dobrej nálady, neskutočných talentov a nových priateľstiev, hlavne s našimi malými prváčikmi.

Spokojná bola pani riaditeľka, celý učiteľský zbor, a aj súťažiaci, ktorí dostali veľmi pekné ceny. Dúfame, že budúci rok bude rovnako úspešný ako tento. Ďakujeme škole ESPRIT za podporu.

S pozdravom Vaša trieda ESPRIT J