Maturity

Maturity

Maturitná skúška 2022 – V SG ESPRIT sa v školskom roku 2021/2022 nekoná

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Všeobecné informácie s pôvodnými termínmi

 • Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:
  • slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 15. marca 2022,
  • anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 16. marca 2022,
  • matematika dňa 17. marca 2022.

 • Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v termíne 05. – 08. apríl 2022. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len „NÚCEM") na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní najneskôr 25. marca 2021.

 • Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 23. mája 2022 do 10. júna 2022.
 • Informácie o maturitnej skúške 2022 sú zverejnené na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita   

Viac z tejto kategórie: « Testovanie T9 Škola v prírode »