Maturity

Maturity

Maturitná skúška 2023 
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Všeobecné informácie

  1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:
    a) slovenský jazyk a literatúra dňa 14. marca 2023 (utorok),
    b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 15. marca 2023 (streda),
    c) matematika dňa 16. marca 2023 (štvrtok),
  2. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 03. – 05. apríl 2023.

  3. Príslušné RÚŠS určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase 22. mája 2023 do 9. júna 2023.

  4. Informácie o maturitnej skúške sú zverejnené na https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

 

Viac z tejto kategórie: « Testovanie T9 Škola v prírode »