Maturity

Maturity - EČ, PFIČ, ÚFIČ - ZRUŠENÉ

Rozhodnutím ministra školstva číslo: 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021  - TU 
Rozhodnutím ministra školstva číslo: 2021/11902:1-A1810 zo dňa 22. marca 2021 - TU


Zrušuje sa externá časť maturitnej skúšky – EČ zo SJL, ANJ, MAT.
Zrušuje sa písomná forma internej časti maturitnej skúšky – PFIČ zo SJL a ANJ (sloh a esej) sa uskutoční v termínoch od 12. apríla 2021. Konkrétny termín konania PFIČ určí MŠVVaŠ SR do 31. marca 2021.
Zrušuje sa ústna forma internej časti maturitnej skúšky – ÚFIČ sa v SG ESPRIT uskutoční v dňoch 17. a 18. mája 2021.
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Všeobecné informácie s pôvodnými termínmi

 • Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:
  • slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 16. marca 2021,
  • anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 17. marca 2021,
  • matematika dňa 18. marca 2021.

 • Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v termíne 08. – 13. apríl 2021. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len „NÚCEM") na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní najneskôr 25. marca 2021.

 • Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 17. mája 2021 do 04. júna 2021.

 • Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne od 03. do 08. septembra 2021. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 3. augusta 2019.
 • Informácie o maturitnej skúške 2020 sú zverejnené na www.nucem.sk.