Maturity

Maturity

Všeobecné informácie

 • Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:
  • slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 17. marca 2020 ,
  • anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 18. marca 2020,
  • matematika dňa 19. marca 2019 ,
  • maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 20. marca 2020 .

 • Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v termíne 31. marec – 03. apríl 2020. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len „NÚCEM") na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní najneskôr 25. marca 2020.

 • Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 18. mája 2020 do 05. júna 2020.

 • Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne od 03. do 08. septembra 2020. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 3. augusta 2019.
 • Informácie o maturitnej skúške 2020 sú zverejnené na www.nucem.sk.


   

Viac z tejto kategórie: « Testovanie 9 Škola v prírode »