Maturity

Maturity

Maturitná skúška 2024 
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Všeobecné informácie

  1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:
    a) slovenský jazyk a literatúra dňa 12 . marca 2024 (utorok),
    b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 13 . marca 2024 (streda),
    c) matematika dňa 14. marca 2024 (štvrtok),
  2. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 09. – 12. apríl 2024.

  3. Príslušné RÚŠS určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase 20. mája 2024 do 7. júna 2024.

  4. Informácie o maturitnej skúške sú zverejnené na https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

 

Viac z tejto kategórie: « Testovanie T9 Škola v prírode »