Maturity

Maturity

Všeobecné informácie

 • Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:
  • slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa marca 2021,
  • anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa marca 2021,
  • matematika dňa marca 2021 ,
  • maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa marca 2021.

 • Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v termíne 08. – 13. apríl 2021. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len „NÚCEM") na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní najneskôr 25. marca 2021.

 • Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 17. mája 2021 do 04. júna 2021.

 • Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne od 03. do 08. septembra 2021. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 3. augusta 2019.
 • Informácie o maturitnej skúške 2020 sú zverejnené na www.nucem.sk.


   

Viac z tejto kategórie: « Testovanie 9 Škola v prírode »