Aktuality

Myšlienkové mapy

Myšlienkové mapy sa používajú na vytváranie, vizualizáciu, štrukturalizáciu a klasifikáciu myšlienok. Slúžia teda aj ako pomôcka pre štúdium a usporiadanie informácií, riešenie problémov, rozhodovanie a písanie. Kreslenie spojené s písaním navyše prospieva prepájaniu hemisfér nášho mozgu.

Úlohou myšlienkových máp je akosi utriediť hlavné myšlienky z nejakej témy. A to je práca s informáciami - teda sa to týka aj informatiky. Žiaci 8.A si to však vyskúšali na téme z dejepisu - Domáci a zahraničný odboj a Česko-slovenské légie.
Ak máte chuť vytvoriť si vlastnú, pripájame niekoľko rád od T. Buzana, ktoré je potrebné zachovať na vytvorenie dobrej myšlienkovej mapy:
1. Treba začať písať do prostriedku čistého bieleho papiera, ktorý je orientovaný na šírku. Tak dáme svojmu mozgu dosť slobody pôsobiť všetkými smermi a vyjadrovať sa čo najprirodzenejšie.
2. Ústredný pojem, tému celej mapy, vyjadrime obrázkom, ktorý nám pomáha využívať našu predstavivosť a nahrádza mnoho slov. Obrázok motivuje náš mozog k činnosti a udržuje našu sústredenosť.
3. Používajme rôzne farby. Farba je tak isto ako obrázok silným podnetom pre náš mozog. Je inšpiratívna, zábavná a dodáva ďalšiu energiu.
4. K centrálnemu obrázku pripojme hlavné vetvy. K nim vetvy druhej úrovne. Na ne pridružme vetvy tretej úrovne a tak ďalej. Ide o tvorbu asociácií. Týmto spôsobom si veci lepšie zapamätáme a hlbšie ich pochopíme. Pojmy, udalosti, zážitky, ktoré sú v našej mysli osamotené, oveľa rýchlejšie zabudneme.
5. Jednotlivé vetvy majú mať podobu krivky a nie priamky. Vyhneme sa tým otupeniu mysle. Aj v prírode sú vetvy stromov krivoľaké a je nám to prirodzenejšie a atraktívnejšie.
6. Ku každej vetve pripojme len jedno kľúčové slovo. Tak urobíme našu mapu prehľadnejšiu a flexibilnejšiu.
7. Treba používať vo veľkej miere obrázky, symboly, vyobrazenia, lebo majú mohutnú protiváhu k písanému slovu.

Viac fotiek nájdete v albume: Myšlienkové mapy


Mgr. Andrea Spišáková

Viac z tejto kategórie: « Art club Online hodina francúzštiny »