Aktuality

Súťaž FENOMÉNY SVETA

Naša škola sa zapojila do získania grantu vo výške 10 000 eur, ktoré zastrešuje projekt FENOMENYSVETA.SK. Žiaci vo veku od 10 do 15 rokov sa môžu zapojiť do súťaže formou vzdelávania sa prostredníctvom on-line videa s youtuberom Bačom.
Úlohou súťažiaceho je sa zaregistrovať, priradiť náš espriťacký kód školy SH99BTFP, pozrieť si videá, ktoré sú zamerané na finančnú gramotnosť a zodpovedať na kvízové otázky.
Žiaci, ktorí sa zapoja do súťaže súťažia o vecné ceny a zároveň pomôžu škole získať finančnú dotáciu.
Do súťaže sa môžete prihlásiť cez tento link https://www.fenomenysveta.sk/expedicie, tak šup šup sa prihlásiť, súťaž trvá už len 10 dní - 26.6.2020.
 
Mgr. Dávid Pečeňuk