Aktuality

Karneval 0.A / 1.A

Posledný deň pred jarnými prázdninami sme mali s deťmi karneval.

Žiaci prvého stupňa mohli mať masky po celý čas oblečené, aj počas vyučovania, a tak sa dostali do sveta detskej fantázie. V poobednom klube si zahrali hry, pohostili sa občerstvením ktoré si priniesli, zatancovali si a zaspievali.

On the last day before spring break, we had a carnival time with children. First graders could wear masks all the time, even during class, and thus entered the world of children´s fantasy. In the afternoon club, they played games, feasted on refreshments they had bought, danced and sang.

Viac fotiek nájdete v albume: Karneval / Carnival - 0.A / 1.A

Mgr. Mária Eliášová