Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

 

Vážení rodičia.

 

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí žiakov 1. stupňa SZŠ ESPRIT

- dňa 15. marca 2024
 (piatok) - SZŠ ESPRIT, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava - Karlova Ves 

- dňa 22. marca 2024 (piatok) - elokované pracovisko, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava - Ružinov

 
v čase od 10,00 – 12,30 hod. (3. - 5. vyučovacia hodina)

- 3. a 4. vyučovacia hodina – ukážky výučby viacerých predmetov

- 5. vyučovacia hodina – tvorivá činnosť v Klube voľného času


Deň je venovaný rodičom budúcich prváčikov, ktorí sa ešte rozhodujú, do ktorej školy svoje dieťa zapíšu a samozrejme všetkým rodičom súčasných žiakov oboch škôl. Hodiny budú prispôsobené špeciálnemu dňu, kde si môžete naživo a reálne pozrieť ako deti pracujú na vyučovaní, aké sú aktívne a ako sa v triednom kolektíve správajú. Hodiny by mali slúžiť rozhodujúcim sa rodičom na predstavu o škole ESPRIT, o spôsoboch vzdelávania, vyučovacích metódach a stratégiách, vybavení školy a pod.

Tešia sa na Vás žiaci 0.A, 0.B, I.A, I.B, II.A, II.B, III.A., III.B a IV.B triedy, ich učitelia, lektori Klubu voľného času a vedenie školy.