Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

 

Vážení rodičia.

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí žiakov 1. stupňa SZŠ ESPRIT

- dňa 11. marca 2022
 (piatok) - SZŠ ESPRIT, elokované pracovisko, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava - Ružinov

- dňa 18. marca 2022 (piatok) SZŠ ESPRIT, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava - Karlova Ves

 
od 09,55 – 12,35 hod.

- 3. a 4. vyučovacia hodina – ukážky výučby viacerých predmetov

- 5. vyučovacia hodina – tvorivá činnosť v Klube voľného času


Deň je venovaný rodičom budúcich prváčikov, ktorí sa ešte rozhodujú, do ktorej školy svoje dieťa zapíšu a samozrejme všetkým rodičom súčasných žiakov oboch škôl. Hodiny budú prispôsobené špeciálnemu dňu, kde si môžete naživo a reálne pozrieť ako deti pracujú na vyučovaní, aké sú aktívne a ako sa v triednom kolektíve správajú. Hodiny by mali slúžiť na predstavu rozhodujúcich sa rodičov o škole ESPRIT, o spôsoboch vzdelávania, vyučovacích metódach a stratégiách, vybavení školy a pod.

Tešia sa na Vás žiaci PrepClass, I.A, I.B, II.A, II.B, III.B, IV.A a IV.B triedy, ich pani učiteľky, lektori Klubu voľného času a vedenie školy.