Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

 

Vážení rodičia.

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí žiakov 1. stupňa SZŠ ESPRIT

- dňa 11. marca 2022
 (piatok) - SZŠ ESPRIT, elokované pracovisko, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava - Ružinov

- dňa 18. marca 2022 (piatok) SZŠ ESPRIT, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava - Karlova Ves

 
v čase od 10,00 – 12,30 hod.

- 3. a 4. vyučovacia hodina – ukážky výučby viacerých predmetov

- 5. vyučovacia hodina – tvorivá činnosť v Klube voľného času


Deň je venovaný rodičom budúcich prváčikov, ktorí sa ešte rozhodujú, do ktorej školy svoje dieťa zapíšu a samozrejme všetkým rodičom súčasných žiakov oboch škôl. Hodiny budú prispôsobené špeciálnemu dňu, kde si môžete naživo a reálne pozrieť ako deti pracujú na vyučovaní, aké sú aktívne a ako sa v triednom kolektíve správajú. Hodiny by mali slúžiť rozhodujúcim sa rodičom na predstavu o škole ESPRIT, o spôsoboch vzdelávania, vyučovacích metódach a stratégiách, vybavení školy a pod.

Tešia sa na Vás žiaci PrepClass, I.A, I.B, II.A, II.B, III.B, IV.A a IV.B triedy, ich učitelia, lektori Klubu voľného času a vedenie školy.

 

 

Aktualizácia 01.03.2022
Po konzultáciách so zriaďovateľmi škôl, v priestoroch ktorých SZŠ ESPRIT prevádzkuje svoje školy (MÚ Karlova Ves a MÚ Ružinov), Vám oznamujeme, že DOD sa, bohužiaľ, konať nebude. Odporúčame Vám pozrieť si našu webstránku www.sgesprit.sk, FB stránu školy - Sukromna skola ESPRIT, kde nájdete informácie o spôsobe výučby a priestoroch škôl vrátane fotodokumentácie.
 
O spôsobe zápisu Vás budeme zavčasu informovať.
 
Ďakujem za pochopenie. S úctou Ciráková, RŠ