Projekty

História dopravy (ročníkový projekt)

      Dejiny civilizácie sú bezprostredne späté s rozvojom dopravy. Doprava sprístupnila človeku svet, stala sa nevyhnutnosťou jeho každodenného života. Umožňuje hospodársky rozvoj územia. Bez dopravy by nevznikol a nemohol sa rozvíjať ani cestovný ruch. Doprava je jednou zo základných podmienok existencie cestovného ruchu, je nutným predpokladom pre spoločenský a ekonomický styk medzi jednotlivcami, národmi a štátmi. Má veľký význam pre rozvoj obchodu ale aj pre vzostup kultúry a úrovne poznania.

     Preto aj so žiakmi 5. ročníka sme sa na hodinách dejepisu  rozhodli pracovať na projekte pod názvom "História dopravy". Študenti sa vo svojich prácach vzájomne oboznámili o jednotlivých druhoch dopravy (železničnej, leteckej, cestnej, vodnej dopravy) a utvorili si obraz o histórii a  súčasne  dostupných prepravných prostriedkoch u nás aj vo svete.

     Žiakov táto téma veľmi zaujala a takáto forma projektového vyučovania bola pre nich niečím novým a obohacujúcim.

 

      Mgr. Martin Kotyra, koordinátor projektu